หน้าแรก ข่าวสาร กิจกรรม โปรโมชั่น คู่มือเกม

งานบวกต้องมา กับกิจกรรม PvP Event !

     สายบวกเตรียมตัว เตรียมทีมให้พร้อมลุย เพราะ PvP Event มาแล้ว บวกโบนัสในการลง PvP เพิ่มเติมโดยจะสลับสับเปลี่ยนตลอดทั้ง 5 วัน จะมีรายละเอียดยังไงมาดูกัน

ระยะเวลากิจกรรม

วันที่ 1 - 5 ธันวาคม 2561

 

รายละเอียด

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ช่วงเวลา 18:00 - 20:00 น. รับ Ladder Point เพิ่มเติมอีก +20%

วันที่ 2 ธันวาคม 2561 ช่วงเวลา 18:00 - 20:00 น. รับ Ladder Point เพิ่มเติมอีก +20%

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ช่วงเวลา 18:00 - 20:00 น. รับ CP เพิ่มเติมอีก +20%

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ช่วงเวลา 18:00 - 20:00 น. รับ CP เพิ่มเติมอีก +20%

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ช่วงเวลา 18:00 - 20:00 น. รับ CP เพิ่มเติมอีก +20%

 

ทีมงาน Creatures Thailand