หน้าแรก ข่าวสาร กิจกรรม โปรโมชั่น คู่มือเกม

PvP Event - ต้อนรับวันหยุดยาว จนถึงช่วงปีใหม่ด้วยโบนัส PvP !

     สายบวกเตรียมตัว เตรียมทีมให้พร้อมลุย เพราะ PvP Event มาแล้ว บวกโบนัสในการลง PvP เพิ่มเติมโดยจะสลับสับเปลี่ยนตลอดทั้ง 5 วัน จะมีรายละเอียดยังไงมาดูกัน

ระยะเวลากิจกรรม

วันที่ 30 ธันวาคม 2561 - วันที่ 4 มกราคม 2562 

 

รายละเอียด

วันที่ 30 ธันวาคม 2561 ช่วงเวลา 18:00 - 20:00 น. รับ CP เพิ่มเติมอีก +20%

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ช่วงเวลา 18:00 - 20:00 น. รับ Ladder Point เพิ่มเติมอีก +20%

วันที่ 1 มกราคม 2562 ช่วงเวลา 18:00 - 20:00 น. รับ Ladder Point เพิ่มเติมอีก +20%

วันที่ 2 มกราคม 2562 ช่วงเวลา 18:00 - 20:00 น. รับ CP เพิ่มเติมอีก +20%

วันที่ 3 มกราคม 2562 ช่วงเวลา 18:00 - 20:00 น. รับ Ladder Point เพิ่มเติมอีก +20%

วันที่ 4 มกราคม 2562 ช่วงเวลา 18:00 - 20:00 น. รับ Ladder Point เพิ่มเติมอีก +20%

 

ทีมงาน Creatures Thailand