หน้าแรก ข่าวสาร กิจกรรม โปรโมชั่น คู่มือเกม

งานบวกต้องมา กับกิจกรรม PvP Event !

     สายบวกเตรียมตัว เตรียมทีมให้พร้อมลุย เพราะ PvP Event มาแล้ว บวกโบนัสในการลง PvP เพิ่มเติมโดยจะสลับสับเปลี่ยนตลอดทั้ง 5 วัน จะมีรายละเอียดยังไงมาดูกัน

ระยะเวลากิจกรรม

วันที่ 18 - 22 มกราคม 2562

 

รายละเอียด

วันที่ 18 มกราคม 2562 ช่วงเวลา 18:00 - 20:00 น. รับ CP เพิ่มเติมอีก +20%

วันที่ 19 มกราคม 2562 ช่วงเวลา 18:00 - 20:00 น. รับ Ladder Point เพิ่มเติมอีก +20%

วันที่ 20 มกราคม 2562 ช่วงเวลา 18:00 - 20:00 น. รับ Ladder Point เพิ่มเติมอีก +20%

วันที่ 21 มกราคม 2562 ช่วงเวลา 18:00 - 20:00 น. รับ CP เพิ่มเติมอีก +20%

วันที่ 22 มกราคม 2562 ช่วงเวลา 18:00 - 20:00 น. รับ Ladder Point เพิ่มเติมอีก +20%

 

ทีมงาน Creatures Thailand