หน้าแรก ข่าวสาร กิจกรรม โปรโมชั่น คู่มือเกม

PvP Event - โบนัส PvP มาแล้ว

     สายบวกเตรียมตัว เตรียมทีมให้พร้อมลุย เพราะ PvP Event มาแล้ว บวกโบนัสในการลง PvP เพิ่มเติมโดยจะสลับสับเปลี่ยนตลอดทั้ง 5 วัน จะมีรายละเอียดยังไงมาดูกัน

ระยะเวลากิจกรรม

วันที่ 27 มกราคม 2562 - วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 

 

รายละเอียด

วันที่ 27 มกราคม 2562 ช่วงเวลา 18:00 - 20:00 น. รับ CP เพิ่มเติมอีก +20%

วันที่ 28 มกราคม 2562 ช่วงเวลา 18:00 - 20:00 น. รับ Ladder Point เพิ่มเติมอีก +20%

วันที่ 29 มกราคม 2562 ช่วงเวลา 18:00 - 20:00 น. รับ Ladder Point เพิ่มเติมอีก +20%

วันที่ 30 มกราคม 2562 ช่วงเวลา 18:00 - 20:00 น. รับ CP เพิ่มเติมอีก +20%

วันที่ 31 มกราคม 2562 ช่วงเวลา 18:00 - 20:00 น. รับ Ladder Point เพิ่มเติมอีก +20%

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ช่วงเวลา 18:00 - 20:00 น. รับ Ladder Point เพิ่มเติมอีก +20%

 

ทีมงาน Creatures Thailand