หน้าแรก ข่าวสาร กิจกรรม โปรโมชั่น คู่มือเกม

New Creatures Series "Griffin"

 

.: Astor  Ferroche :.

เผ่า : Beast
ธาตุ
 ไฟ
ประเภท
 : Mage
Passive Skill 1 (6 ดาว) 
Increase Attack A - พลังโจมตีของ Creature เพิ่มขึ้น 200
Passive Skill 2 (6 ดาว)
 : Machine Research A - เมื่อถูก Creature ประเภทเครื่องจักรโจมตี ดาเมจลดลง 15%
Leader Skill (6 ดาว)
 : HP of Regenerating Beast - ดาเมจสกิลของ Creatures ฝ่ายเราทั้งหมด เพิ่มขึ้น 2 เท่า+เพิ่ม Max HP ของ Creature เผ่า Beast 4000
Active Skill (6 ดาว ที่เลเวลสกิล 10)
 : Meteor of deterioration -สร้างความเสียหายธาตุไฟ 4 เท่า ในทิศทางลูกศรของ Creature 3 ช่อง +มีโอกาส 50% ที่จะร่ายสกิลเดียวกันอีกครั้งหนึ่ง

 

.: Crecido Flarea :.

เผ่า Beast 
ธาตุ 
: น้ำ 
ประเภท 
Attacker
Passive Skill 1 (6 ดาว)
Increase Attack A - พลังโจมตีของ Creature เพิ่มขึ้น 200
Passive Skill 2 (6 ดาว)
Machine Hunting A - เมื่อโจมตี Creature ประเภทเครื่องจักร ดาเมจเพิ่มขึ้น 2.5 เท่า
Leader Skill (6 ดาว) 
Merciless of Tyrant - เพิ่มความเสียหายที่เกิดจาก Creature ฝ่ายเราทั้งหมด 2 เท่า เมื่อโจมตีต่อเนื่อง 5 คอมโบขึ้นไป +เพิ่ม Max HP ของ Creature เผ่า Beast 4000
Active Skill (6 ดาว ที่เลเวลสกิล 10) 
The wings of a giant bird - (ชาร์จ)สร้างความเสียหายธาตุน้ำ 2 เท่า ในทิศทางลูกศรของ Creature 1 ช่อง +สร้างความเสียหายธาตุน้ำ 10000 ใส่ศัตรู 3 ช่อง ทางด้านหน้า

 

.: Crecido Corua :.

เผ่า : Beast
ธาตุ
 : ไม้
ประเภท 
Healer
Passive Skill 1 (6 ดาว) 
Increase Attack A- พลังโจมตีของ Creature เพิ่มขึ้น 200
Passive Skill 2 (6 ดาว)
 : Machine Hunting A - เมื่อโจมตี Creature ประเภทเครื่องจักร ดาเมจเพิ่มขึ้น 2.5 เท่า
Leader Skill (6 ดาว)
 : Nimble Hunter's Skill - ฟื้นฟู HP 2500 ให้แก่ Creature ฝ่ายเราทั้งหมด ในทุกๆเทิร์น
+เพิ่ม Max HP ของ Creature เผ่า Beast 4000
Active Skill (6 ดาว ที่เลเวลสกิล 10)
 : The wings of Life - สร้างความเสียหายธาตุไม้ 2 เท่า ในทิศทางลูกศรของ Creature 2 ช่องฟื้นฟู HP สูงสุด 20% ให้แก่ Creature ฝ่ายเราทั้งหมด

 

.: Crecido Luminia :.

เผ่า : Beast
ธาตุ 
: แสง
ประเภท 
Balance
Passive Skill 1 (6 ดาว) 
Increase Attack A - พลังโจมตีของ Creature เพิ่มขึ้น 200
Passive Skill 2 (6 ดาว) 
Machine Research A เมื่อถูก Creature ประเภทเครื่องจักรโจมตี ดาเมจลดลง 15%
Leader Skill (6 ดาว)
 : Shining Beast's Help - เพิ่มพลังโจมตี 30% ให้แก่ Creature ฝ่ายเราทั้งหมด
+เพิ่ม Max HP ของ Creature เผ่า Beast 4000
Active Skill (6 ดาว ที่เลเวลสกิล 10)
 : Feathered Feather - (ชาร์จ) สร้างความเสียหายธาตุแสง 3.5 เท่าของพลังโจมตี ใส่ศัตรู 1 ช่องใน 8 ทิศทางรอบตัวสร้างความเสียหายธาตุแสง 10000 ในทิศทางที่ลูกศรชี้ไป

 

.: Crecido Aterius :.

เผ่า : Beast
ธาตุ
 : มืด
ประเภท
 : Defender
Passive Skill 1 (6 ดาว)
 : Increase Attack A พลังโจมตีของ Creature เพิ่มขึ้น 200
Passive Skill 2 (6 ดาว) 
Machine Research A -เมื่อถูก Creature ประเภทเครื่องจักรโจมตี ดาเมจลดลง 15%
Leader Skill (6 ดาว)
 : The Tent of the Abyssal - ความเสียหายที่ได้รับของ Creature ฝ่ายเราทั้งหมด ลดลง 20%
+เพิ่ม Max HP ของ Creature เผ่า Beast 4000

Active Skill (6 ดาว ที่เลเวลสกิล 10)
 : Blessings of Abyss - พลังป้องกันของ Creature พรรคพวกทั้งหมด เพิ่มขึ้น 20% เป็นเวลา 3เทิร์นพลังป้องกันของ Creature พรรคพวกทั้งหมด เพิ่มขึ้น 2000 ทันที