หน้าแรก ข่าวสาร กิจกรรม โปรโมชั่น คู่มือเกม

New Creatures Series "New Machine"

 

.: New Flight Levica :.

เผ่า : Machine 
ธาตุ 
: ไฟ
ประเภท 
: Balance
Passive Skill 1 (6 ดาว) 
: Dodge A - มีโอกาศ 20% ที่จะหลบหลีกการโจมตีของ Creature ฝ่ายตรงข้าม
Passive Skill 2 (6 ดาว) 
: God Hunting A - เมื่อโจมตี Creature ประเภทเทพ ดาเมจเพิ่มขึ้น 2.5 เท่า
Leader Skill (6 ดาว) 
: Maxi Booster - เพิ่มพลังโจมตีของ Creature ฝ่ายเราทั้งหมด 30.00%
+Max HP ของ Creature เผ่า Machine เพิ่มขึ้น 3000

Active Skill (6 ดาว ที่เลเวลสกิล 10)
 : Rolling Buster - (ชาร์จ) สร้างความเสียหายธาตุไฟรุนแรง x3.5 ในระยะ 8 ทิศรอบตัวสร้างความเสียหายธาตุไฟ 5000 บริเวณด้านหน้าและด้านหลัง

 

 .: New Blade Shatrina :.

เผ่า Machine 
ธาตุ 
น้ำ
ประเภท 
Attacker
Passive Skill 1 (6 ดาว) 
Dodge A - มีโอกาศ 20% ที่จะหลบหลีกการโจมตีของ Creature ฝ่ายตรงข้าม
Passive Skill 2 (6 ดาว)
 : God Hunting A - เมื่อโจมตี Creature ประเภทเทพ ดาเมจเพิ่มขึ้น 2.5 เท่า
Leader Skill (6 ดาว) 
Proton Blade - เพิ่มความเสียหายที่เกิดจาก Creature ฝ่ายเราทั้งหมด 2 เท่า เมื่อโจมตีต่อเนื่อง 5 คอมโบขึ้นไป +Max HP ของ Creature เผ่า Machine เพิ่มขึ้น 3000
Active Skill (6 ดาว ที่เลเวลสกิล 10) 
Claw Blade - (ชาร์จ) สร้างความเสียหายธาตุน้ำ x3.5 ในทิศทางที่ลูกศรชี้ไปลดอัตราฟื้นฟู HP creature ของศัตรูที่อยู่ในระยะลง 50% 3เทิร์น

 

.: New Heavy Armor Veatris :.

เผ่า : Machine
ธาตุ : ม้
ประเภท : Defender
Passive Skill 1 (6 ดาว) : Dodge A มีโอกาศ 20% ที่จะหลบหลีกการโจมตีของ Creature ฝ่ายตรงข้าม
Passive Skill 2 (6 ดาว) : God Research A -  เมื่อถูก Creature ประเภทเทพโจมตี ดาเมจลดลง 15%
Leader Skill (6 ดาว) : Infinity Damper - ความเสียหายที่ได้รับของ Creature ฝ่ายเราทั้งหมด ลดลง 20%
+Max HP ของ Creature เผ่า Machine เพิ่มขึ้น 3000

Active Skill (6 ดาว ที่เลเวลสกิล 10) : Heavy Barrier - (ชาร์จ) สร้างความเสียหายธาตุไม้ x3.5 ในทิศทางที่ลูกศรชี้ไป +ปกป้อง creatures ในระยะด้วยโล่ 5000 เป็นเวลา 3 เทิร์น

 

  ต่อมาเป็น Creature ระดับ Unique ซึ่งเป็นส่วนผสมหลักในการ Special Mix เพื่อพัฒนาเป็น Creature ระดับ Legend ของ ซีรีย์ "New Machine"

.: Flight Levica :.

เผ่า Machine
ธาตุ 
: ไฟ
ประเภท
 : Balance
Passive Skill 1 (6 ดาว)
Shield B
Passive Skill 2 (6 ดาว)
 : God Hunting B
Leader Skill (6 ดาว)
After Burnerพลังโจมตีของ Creature ประเภท Machine เพิ่มขึ้น 20.00%
Active Skill (6 ดาว ที่เลเวลสกิล 10) 
Flare Shot - (ชาร์จ) โจมตีด้วยไฟรุนแรง x3 ในระยะ 8 ช่องรอบตัว

 

.: Blade Shatrina :.

เผ่า Machine
ธาตุ 
: น้ำ
ประเภท
Attacker
Passive Skill 1 (6 ดาว)
Shield B
Passive Skill 2 (6 ดาว)
God Hunting B
Leader Skill (6 ดาว)
Elastic Joint - เพิ่มความเสียหาย 1.4 เท่า เมื่อ Creature ประเภท Machine โจมตี 6 คอมโบขึ้นไป
Active Skill (6 ดาว ที่เลเวลสกิล 10)
 : Hit and Run - (ชาร์จ) สร้างความเสียหายธาตุน้ำ x2 ในทิศทางที่ลูกศรชี้ไป

 

.: Heavy Armor Veatris :.

เผ่า : Machine
ธาตุ
 : ไม้
ประเภท
Defender
Passive Skill 1 (6 ดาว)
Shield B
Passive Skill 2 (6 ดาว)
 : God Research B
Leader Skill (6 ดาว)
Heavy Blocker - ลดความเสียหายที่ Creature ประเภท Machine ได้รับ 15%
Active Skill (6 ดาว ที่เลเวลสกิล 10)
 : Giant Shield - พลังป้องกันของ Creature พรรคพวกทั้งหมด เพิ่มขึ้น 15% เป็นเวลา 3เทิร์น