หน้าแรก ข่าวสาร กิจกรรม โปรโมชั่น คู่มือเกม

New Creatures Series "Celebrity Pet"

.: Happy Cady Butcher Romi :.

เผ่า : Beast
ธาตุ : แสง
ประเภท : Healer
Passive Skill 1 (6 ดาว) Restore B - ฟื้นฟูเพิ่มเติม 30% ของปริมาณการฟื้นฟูที่ได้รับ และเพิ่มพลังป้องกัน 40% ของปริมาณการฟื้นฟูเพิ่มเติม นาน1 เทิร์น
Passive Skill 2 (6 ดาว) : Human Research B - เมื่อถูก Creature ประเภทมนุษย์โจมตี ดาเมจลดลง 10%
Leader Skill (6 ดาว) Gift to Everywhere - HP ของ Creature เผ่า Beast ฝ่ายเรา ฟื้นฟู 2000 ในทุกๆเทิร์น
Active Skill (6 ดาว ที่เลเวลสกิล 10) Biscuits in a container - สร้างความเสียหายธาตุไฟ 2 เท่า ในทิศทางลูกศรของ Creature 2 ช่องฟื้นฟู HP สูงสุด 25% ให้แก่ Creature ฝ่ายเราทั้งหมด

 

.: Lovely Girl Julie :.

เผ่า : Beast
ธาตุ : 
มืด
ประเภท : Balance
Passive Skill 1 (6 ดาว) Restore B - 
ฟื้นฟูเพิ่มเติม 30% ของปริมาณการฟื้นฟูที่ได้รับ และเพิ่มพลังป้องกัน 40% ของปริมาณการฟื้นฟูเพิ่มเติม นาน1 เทิร์น
Passive Skill 2 (6 ดาว) : Human Research B -
 เมื่อถูก Creature ประเภทมนุษย์โจมตี ดาเมจลดลง 10%
Leader Skill (6 ดาว) Gift to Everywhere - 
การโจมตี ของ Creature เผ่า Beast ฝ่ายเราทั้งหมด เพิ่มขึ้น 25%
Active Skill (6 ดาว ที่เลเวลสกิล 10) Praline Coating - 
(ชาร์จ) โจมตีด้วยไฟรุนแรง x3 ในระยะ 8 ช่องรอบตัวสร้างความเสียหายธาตุน้ำ 5000 ในทิศทางที่ลูกศรชี้ไป

 

.: Admiral Welsh :.

เผ่า : Beast
ธาตุ : แสง
ประเภท : Defender 
Passive Skill 1 (6 ดาว) Restore B -
 ฟื้นฟูเพิ่มเติม 30% ของปริมาณการฟื้นฟูที่ได้รับ และเพิ่มพลังป้องกัน 40% ของปริมาณการฟื้นฟูเพิ่มเติม นาน1 เทิร์น
Passive Skill 2 (6 ดาว) : Human Research B - เมื่อถูก Creature ประเภทมนุษย์โจมตี ดาเมจลดลง 10%
Leader Skill (6 ดาว) Nature's Harmony_Dual2 - ลดความเสียหายที่ได้รับ ของ Creature เผ่า Beast 15%
Active Skill (6 ดาว ที่เลเวลสกิล 10) Sweet aria -
 พลังป้องกันของ Creature พรรคพวกทั้งหมด เพิ่มขึ้น 100 เป็นเวลา 3เทิร์นเพิ่มพลังโจมตี 300 ให้แก่ Creature ฝ่ายเราทั้งหมด เป็นเวลา 3เทิร์น

 

.: Patissier Queen Thesa :.

เผ่า : Beast
ธาตุ : มืด
ประเภท : Mage
Passive Skill 1 (6 ดาว) Restore B -
 ฟื้นฟูเพิ่มเติม 30% ของปริมาณการฟื้นฟูที่ได้รับ และเพิ่มพลังป้องกัน 40% ของปริมาณการฟื้นฟูเพิ่มเติม นาน1 เทิร์น
Passive Skill 2 (6 ดาว) : Human Research B - เมื่อถูก Creature ประเภทมนุษย์โจมตี ดาเมจลดลง 10%
Leader Skill (6 ดาว) Secret Attack - เพิ่มความเสียหายของ สกิล Creature เผ่า Beast 1.7 เท่า
Active Skill (6 ดาว ที่เลเวลสกิล 10) The Queen's Chocolat -
 สร้างความเสียหายธาตุมืด 4 เท่า ในทิศทางลูกศรของ Creature 3 ช่องสร้างความเสียหายธาตุมืด 15% เป็นเวลา 3เทิร์น