หน้าแรก ข่าวสาร กิจกรรม โปรโมชั่น คู่มือเกม

ระบบธาตุ และการได้เปรียบเสียเปรียบในการต่อสู้

ระบบธาตุใน Creatures เป็นระบบที่ค่อนข้างมีความสำคัญในการต่อสู้ เพราะว่าหากเราไปลงต่อสู้ในดันเจี้ยนที่เป็นธาตุที่เราแพ้ทางนั้น นอกจากจะโจมตีเบาลงและโดนโจมตีแรงขึ้นแล้ว เราจะถูกจำกัดช่องการเดินลงไปเป็นอย่างมาก ทำให้ต่อสู้ได้อย่างยากลำบาก และด้วยเหตุผลนี้เอง ควรจัดทีมเพื่อให้เหมาะสมกับดันเจี้ยนที่ต่อสู้ด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

1. ระบบธาตุใน Creatures นี้ จะเข้าใจง่าย และเรียนรู้ได้ไว โดยจะเป็นการแพ้และชนะธาตุกันดังนี้ น้ำชนะไฟ ไฟชนะไม้ และไม้ชนะน้ำ ส่วนแสงและมืด จะชนะและแพ้ทางกันเอง

2. และถ้าเราชนะทางธาตุของศัตรู จะสามารถโจมตีได้แรงขึ้นมากถึง 50% ! แต่ถ้าหากว่าเราแพ้ทางธาตุของศัตรู เราจะโจมตีเบาลงถึง 25% และจะโดนศัตรูโจมตีใส่เราแรงขึ้น รวมไปถึงจะสามารถเดินตามช่องได้น้อยลงกว่าปกติอีกด้วย

3. สามารถดูธาตุของ Creatures ได้จากไอคอนของ Creatures ได้โดยตรง หรือกดเข้ามาที่ Creatures และดูธาตุได้บรรทัดข้างล่างชื่อของ Creatures