หน้าแรก ข่าวสาร กิจกรรม โปรโมชั่น คู่มือเกม

Rune System - สร้างความแตกต่าง เหนือไปอีกขั้นด้วยระบบสุดล้ำ !

     เพิ่มความหลากหลายให้แก่ Creatures ของคุณ แข็งแกร่งไปอีกขั้นด้วยความสามารถอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นความสามารถปัองกันธาตุที่แพ้ทางได้ดีขึ้น หรือโจมตีธาตุอื่นๆ ได้ดีขึ้นได้ด้วยระบบ Rune ! ระบบของผู้ที่แสวงหาความแข็งแกร่งเท่านั้น !

 

- Creature ที่ใส่ Rune ได้ต้องผ่านการข้ามขีดจำกัดจนถึงเลเวล 61 เสียก่อน

- Creature 1 ตัว สามารถใส่ Rune ได้ 1 ชิ้น (สามารถถอดได้ แต่ต้องใช้ Ruby ในการถอด)

- Rune จะถูกแบ่งเป็น 2 ขั้น ซึ่งจะแบ่งเป็น Unique และ Legend และยังใช้ระดับแบ่งดาวตั้งแต่ 4 - 6 ดาว

- สามารถดูรายละเอียด Rune แบบต่างๆ ได้ที่ Collection ในส่วนของอุปกรณ์

 

1. เลือก Creature ที่ผ่านการข้ามขีดจำกัดขึ้นมา จะเห็นได้ว่าช่อง Rune ได้เปิดออกแล้ว จากนั้นให้กดที่ช่องรูนที่ว่างเปล่า เพื่อเริ่มต้นใส่ Rune และเลือก Rune ที่ต้องการใส่ให้กับ Creature แล้วกดสวมใส่ได้ทันที

2. สามารถตรวจสอบชนิด และสกิลต่างๆ ของ Rune ได้ที่ Collection หมวดอุปกรณ์ ตั้งแต่หน้าที่ 4 ขึ้นไป

"Rune คืออุปกรณ์เสริม ที่จะสามารถใส่เพื่อเพิ่มความสามารถให้กับ Creature ที่ผ่านการข้ามขีดจำกัดมาแล้ว Rune แต่ละชนิด จะมีสกิลเสริมพิเศษต่างๆ ให้เลือกใช้มากมาย"