หน้าแรก ข่าวสาร กิจกรรม โปรโมชั่น คู่มือเกม

การเคลื่อนที่ และการโจมตี

การเคลื่อนที่และโจมตีของเกม Creatures เข้าใจได้ไม่ยาก เพียงเพื่อนๆ สังเกตทิศทางของลูกศรรอบๆ ตัวละครของเรา พยายามให้ลูกศรชี้ไปที่ตัวละครเป้าหมายให้มากที่สุด (สังเกตลูกศรที่ซ้อนกัน) ยิ่งมากเท่าไร ความรุนแรงของการโจมตีคอมโบก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้นเท่านั้น มาดูรายละเอียดกันเลย 

1. ทิศของลูกศรจะบอกทิศทางที่ตัวละครจะโจมตีศัตรูได้ โดยการซ้อนกันของลูกศรมากเท่าไหร่ ยิ่งโจมตีได้แรงมากขึ้นเท่านั้น (ซ้อนกันสูงสุดได้ 3 ชั้น)

2. แตะที่ตัวละครค้างไว้ เพื่อดูช่องที่ตัวละครนั้นๆ สามารถเดินไปลงได้ ถ้าหากตัวละครนั้นๆ แพ้ทางธาตุของดันเจี้ยน ช่องที่เดินได้จะถูกจำกัดให้น้อยลง

3. หากเลือกเดินไปตรงกับทิศทางโจมตีเดียวกับตัวละครอื่นๆ ของทีมเรา เราจะสามารถทำคอมโบ เพิ่มความเสียหายให้ศัตรูมากขึ้นอีกด้วย

4. หากหลอดท่าไม้ตายของตัวละครเต็มแล้ว เราสามารถกดที่รูปของตัวละครนั้น เพื่อสั่งให้ตัวละครของเราใช้ท่าไม้ตายได้ทันที โดยแต่ละตัวละคร ท่าไม้ตายก็จะแตกต่างกันไป