หน้าแรก ข่าวสาร กิจกรรม โปรโมชั่น คู่มือเกม

แนะนำวิธีการอัพเกรด Creatures

เราสามารถอัพเกรด / วิวัฒนาการ / ใส่อุปกรณ์ / อัพเกรด หรือผสม Creatures ของเราได้ด้วย ซึ่งนอกจากการผสมแล้ว จะทำให้ Creatures ของเราให้แข็งแกร่งขึ้นทั้งสิ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การเพิ่มเลเวลตัวละคร ทำได้โดยการเข้าไปที่ปุ่ม Level Up ของตัวละครของเรา โดยต้องเอา Creatures หรือคัมภีร์ให้ตัว Creatures ที่ต้องการเพิ่มเลเวลกิน

2. การข้ามขีดจำกัด หรือวิวัฒนาการ ทำได้โดยเข้าไปที่ปุ่มข้ามขีดจำกัด ของตัวละครของเรา โดยต้องเอา Creatures หรือวัตถุดิบอื่นๆ และ Gold มาใช้ในการข้ามขีดจำกัด หลังจากข้ามขีดจำกัดแล้ว จะทำให้ Creatures ของเรามีดาวที่เพิ่มขึ้น และเลเวลจะถูกรีเซ็ตกลับไปเป็น 1 อีกครั้ง

3. การอัพเกรด หรือการตีบวก ทำได้โดยเข้าไปที่ปุ่มอัพเกรด ของตัวละครของเรา โดยต้องเอา Creatures มาใช้ในการอัพเกรด หลังจากอัพเกรดแล้ว จะทำให้ Creatures ของเรามีสเตตัสที่เพิ่มขึ้น และถ้าใช้ Creatures ที่ดาวใกล้เคียงใกล้กับ Creatures ที่ต้องการตีบวกมากเท่าไหร่ ก็จะเพิ่มโอกาสสำเร็จมากเท่านั้น

4. การผสม ทำได้โดยเข้าไปที่ปุ่มผสม ของตัวละครของเรา โดยต้องเอา Creatures ที่มีเลเวลเต็ม และอัพเกรดมาจนถึงขั้น +10 มาใช้ในการผสม (ทั้งสองตัว) โดยการผสมนั้น จะได้รับ Creatures ในระดับเดียวกัน หรือสูงกว่าด้วยการสุ่ม

5. เราสามารถใส่อุปกรณ์ เพื่อเพิ่มสเตตัส และสกิลติดตัวให้กับ Creatures ของเราได้ โดยการเข้าไปที่หน้า Creatures แต่ละตัว และกดที่ช่องว่างรูปดาบ ชุดเกราะ หรือแหวน เพื่อทำการเลือกใส่อุปกรณ์ในช่องนั้นๆ ได้