หน้าแรก ข่าวสาร กิจกรรม โปรโมชั่น คู่มือเกม

แนะนำระบบอุปกรณ์ของ Creatures

ในเกม Creatures นั้น เราสามารถใส่อุปกรณ์ต่างๆ ได้ 3 ชิ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Creatures ที่เราสวมใส่อุปกรณ์ ทำให้สเตตัสเพิ่มขึ้น และมีสกิลติดตัวใหม่เพิ่มมา ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เราสวมใส่ลงไป โดยจะมีรายละเอียดดังนี้

 

1. การจะเข้าไปจัดการอุปกรณ์ต่างๆ ได้นั้น ต้องเข้าผ่านเมนู Creatures ทางหน้าหลัก เมื่อเข้ามาแล้วให้กดที่แท็บอาวุธ /เครื่องป้องกัน หรือเครื่องประดับ เพื่อเข้าสู่หน้าต่างจัดการอุปกรณ์ โดยอุปกรณ์จะแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ อาวุธ เครื่องป้องกัน และเครื่องประดับ

2. เมื่อกดเข้ามาที่อาวุธแต่ละชิ้น จะพบกับชื่ออุปกรณ์ / ธาตุของอุปกรณ์ / ระดับดาวของอุปกรณ์ / ข้อมูลสเตตัส ความหายาก และเลเวลของอุปกรณ์ / สกิลของอุปกรณ์ และแถบล่างสุดมีฟังก์ชั่นดังนี้

- Level Up : เข้าไปแล้วจะพบกับหน้าต่างอัพเลเวลที่เหมือนกับหน้าต่างอัพเลเวล Creatures เพียงแต่เปลี่ยนเป็นอุปกรณ์แทน โดยให้เอา
อุปกรณ์อื่นๆ นำมาให้อุปกรณ์หลักที่เราต้องการอัพเลเวลนั้นกินเพื่อเพิ่มเลเวล

- Evolve : เข้าไปแล้วจะพบกับหน้าต่างวิวัฒนาการอุปกรณ์ โดยจะต้องใช้วัตถุดิบต่างๆ และอุปกรณ์แบบเดียวกันมาใช้ในการวิวัฒนาการ

- Upgrade : หรือที่รู้จักกันดีว่าตีบวก ทำได้โดยเข้าไปที่ปุ่มอัพเกรด ของอุปกรณ์ของเรา โดยต้องเอาอุปกรณ์อื่นมาใช้ในการอัพเกรด หลังจากอัพเกรดแล้ว จะทำให้อุปกรณ์ของเรามีสเตตัสที่เพิ่มขึ้น และถ้าใช้อุปกรณ์ที่ดาวใกล้เคียงใกล้กับอุปกรณ์ที่ต้องการตีบวกมากเท่าไหร่ ก็จะเพิ่มโอกาสสำเร็จมากเท่านั้น

- สวมใส่ : เมื่อเข้ามาแล้วจะพบหน้าต่างให้เลือกสวมใส่อุปกรณ์ชิ้นนั้นๆ ให้กับ Creatures ของเราที่เข้ากันกับอุปกรณ์ ให้เลือก Creatures ที่ต้องการ แล้วกดสวมใส่ได้ทันที (หากมีอุปกรณ์ที่สวมใส่อยู่ก่อนหน้า ต้องถอดออกก่อน มิฉะนั้นอุปกรณ์ที่สวมใส่ไว้ก่อนหน้านี้จะหายไปถาวร)

- ถอด : ถอดอุปกรณ์ดังกล่าวออก และต้องใช้ 5 Ruby เป็นค่าถอดอุปกรณ์ (ถ้าหากไม่ถอด และใส่อุปกรณ์อื่นๆ ทับลงไป อุปกรณ์ที่ไม่ได้ถูกถอดก่อนหน้านี้จะหายไปถาวร)