หน้าแรก ข่าวสาร กิจกรรม โปรโมชั่น คู่มือเกม

ข้อมูล VIP ทั้งหมด

     หากว่าเพื่อนๆ กำลังสงสัยว่าระบบ VIP นั้นจะมีสิทธิประโยชน์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความเร็วตอนต่อสู้ และเพิ่ม Gold / EXP ที่ได้จากดันเจี้ยน และรางวัลที่ได้จาก PvP เพิ่มขึ้น รวมไปถึงยังเข้าใช้งานร้านค้า VIP ที่มีของมาขายหมุนเวียนกันไปทุกวันได้อีกด้วย สิทธิพิเศษมากมายขนาดนี้ จะมีรายละเอียดเต็มๆ ยังไงบ้าง มาดูกันเลย !

เงื่อนไข :

- แต้ม VIP จะได้จากการซื้อ Ruby เท่านั้น (แพ็คเกจต่างๆ จะไม่ได้รับแต้มใดๆ โปรดระวัง)
- แต้ม VIP จะถูกเพิ่มเข้าระบบให้อัตโนมัติหลังจากทำการซื้อ Ruby แล้ว

- แต้ม VIP จะมีอัตรา 1:1 เมื่อเทียบกับ Ruby (1 Ruby = 1 แต้ม VIP)
- แต้ม VIP จะนับต่อจากของเดิม มิใช่การนับใหม่
- ใน VIP ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 5 และขั้นที่ 8 สามารถรับของรางวัลพิเศษได้อีก 1 ชิ้น

VIP ขั้นที่ 1 (ต้องการแต้ม VIP 30 แต้ม)

1. ได้รับ Gold จากดันเจี้ยนเพิ่มขึ้น 5%
2. ได้รับ EXP จากดันเจี้ยนเพิ่มขึ้น 2%
3. เพิ่มความเร็วการต่อสู้เป็น 2 เท่า
4. ค่า Cost สูงสุดเพิ่มขึ้น 20 ถาวร
5. เพิ่มจำนวนครั้งเข้าร่วม Infinite Tower 1 ครั้ง

 

VIP ขั้นที่ 2 (ต้องการแต้ม VIP 100 แต้ม)

1. ได้รับ Gold จากดันเจี้ยนเพิ่มขึ้น 8%
2. ได้รับ EXP จากดันเจี้ยนเพิ่มขึ้น 4%
3. เพิ่มความเร็วการต่อสู้เป็น 2 เท่า
4. ค่า Cost สูงสุดเพิ่มขึ้น 30 ถาวร
5. เพิ่มจำนวนครั้งเข้าร่วม Infinite Tower 1 ครั้ง
6. ได้รับ Sweep Ticket x10 ใบ
7. สามารถต่อสู้ได้ 2 ครั้งถ้าหากแพ้ในดันเจี้ยน

 

VIP ขั้นที่ 3 (ต้องการแต้ม VIP 300 แต้ม)

1. ได้รับ Gold จากดันเจี้ยนเพิ่มขึ้น 12%
2. ได้รับ EXP จากดันเจี้ยนเพิ่มขึ้น 6%
3. เพิ่มความเร็วการต่อสู้เป็น 2 เท่า
4. ค่า Cost สูงสุดเพิ่มขึ้น 40 ถาวร
5. เพิ่มจำนวนครั้งเข้าร่วม Infinite Tower 1 ครั้ง
6. ได้รับ Sweep Ticket x15 ใบ
7. สามารถต่อสู้ได้ 3 ครั้งถ้าหากแพ้ในดันเจี้ยน
8. สามารถใช้งานร้านค้า VIP ได้ (อยู่ใน Shop)

พิเศษ : สามารถรับ Summer Sunny ซึ่งเป็น Creature ขั้น Unique ระดับ 4 ดาว ได้ 1 ตัว

 

VIP ขั้นที่ 4 (ต้องการแต้ม VIP 1,100 แต้ม)

1. ได้รับ Gold จากดันเจี้ยนเพิ่มขึ้น 15%
2. ได้รับ EXP จากดันเจี้ยนเพิ่มขึ้น 8%
3. เพิ่มความเร็วการต่อสู้เป็น 2 เท่า
4. ค่า Cost สูงสุดเพิ่มขึ้น 50 ถาวร
5. เพิ่มจำนวนครั้งเข้าร่วม Infinite Tower 2 ครั้ง
6. ได้รับ Sweep Ticket x20 ใบ
7. สามารถต่อสู้ได้ 4 ครั้งถ้าหากแพ้ในดันเจี้ยน
8. สามารถใช้งานร้านค้า VIP ได้ (อยู่ใน Shop)
9. สามารถใช้งาน Sweep Ticket แบบ x10 ได้

 

VIP ขั้นที่ 5 (ต้องการแต้ม VIP 3,300 แต้ม)

1. ได้รับ Gold จากดันเจี้ยนเพิ่มขึ้น 25%
2. ได้รับ EXP จากดันเจี้ยนเพิ่มขึ้น 15%
3. เพิ่มความเร็วการต่อสู้เป็น 2 เท่า
4. ค่า Cost สูงสุดเพิ่มขึ้น 70 ถาวร
5. เพิ่มจำนวนครั้งเข้าร่วม Infinite Tower 2 ครั้ง
6. ได้รับ Sweep Ticket x25 ใบ
7. สามารถต่อสู้ได้ 5 ครั้งถ้าหากแพ้ในดันเจี้ยน
8. สามารถใช้งานร้านค้า VIP ได้ (อยู่ใน Shop)
9. สามารถใช้งาน Sweep Ticket แบบ x10 ได้
10. เพิ่มอัตราดรอป Creature จากดันเจี้ยน +1%
11. โอกาส Final Blow 100%

พิเศษ : สามารถรับ Gladiator Helm ซึ่งเป็นอุปกรณ์เครื่องประดับ ขั้น Unique ระดับ 4 ดาว ได้ 1 ชิ้น

 

VIP ขั้นที่ 6 (ต้องการแต้ม VIP 5,500 แต้ม)

 

1. ได้รับ Gold จากดันเจี้ยนเพิ่มขึ้น 30%
2. ได้รับ EXP จากดันเจี้ยนเพิ่มขึ้น 18%
3. เพิ่มความเร็วการต่อสู้เป็น 2.5 เท่า
4. ค่า Cost สูงสุดเพิ่มขึ้น 80 ถาวร
5. เพิ่มจำนวนครั้งเข้าร่วม Infinite Tower 2 ครั้ง
6. ได้รับ Sweep Ticket x30 ใบ
7. สามารถต่อสู้ได้ 7 ครั้งถ้าหากแพ้ในดันเจี้ยน
8. สามารถใช้งานร้านค้า VIP ได้ (อยู่ใน Shop)
9. สามารถใช้งาน Sweep Ticket แบบ x10 ได้
10. เพิ่มอัตราดรอป Creature จากดันเจี้ยน +5%
11. โอกาส Final Blow 100%
12. เพิ่มรางวัลจากการชนะ PvP +5%

 

VIP ขั้นที่ 7 (ต้องการแต้ม VIP 10,000 แต้ม)

1. ได้รับ Gold จากดันเจี้ยนเพิ่มขึ้น 35%
2. ได้รับ EXP จากดันเจี้ยนเพิ่มขึ้น 21%
3. เพิ่มความเร็วการต่อสู้เป็น 3 เท่า
4. ค่า Cost สูงสุดเพิ่มขึ้น 90 ถาวร
5. เพิ่มจำนวนครั้งเข้าร่วม Infinite Tower 3 ครั้ง
6. ได้รับ Sweep Ticket x35 ใบ
7. สามารถต่อสู้ได้ 8 ครั้งถ้าหากแพ้ในดันเจี้ยน
8. สามารถใช้งานร้านค้า VIP ได้ (อยู่ใน Shop)
9. สามารถใช้งาน Sweep Ticket แบบ x10 ได้
10. เพิ่มอัตราดรอป Creature จากดันเจี้ยน +10%
11. โอกาส Final Blow 100%
12. เพิ่มรางวัลจากการชนะ PvP +5%

 

VIP ขั้นที่ 8 (ต้องการแต้ม VIP 18,000 แต้ม)

1. ได้รับ Gold จากดันเจี้ยนเพิ่มขึ้น 50%
2. ได้รับ EXP จากดันเจี้ยนเพิ่มขึ้น 30%
3. เพิ่มความเร็วการต่อสู้เป็น 3 เท่า
4. ค่า Cost สูงสุดเพิ่มขึ้น 110 ถาวร
5. เพิ่มจำนวนครั้งเข้าร่วม Infinite Tower 3 ครั้ง
6. ได้รับ Sweep Ticket x40 ใบ
7. สามารถต่อสู้ได้ 10 ครั้งถ้าหากแพ้ในดันเจี้ยน
8. สามารถใช้งานร้านค้า VIP ได้ (อยู่ใน Shop)
9. สามารถใช้งาน Sweep Ticket แบบ x10 ได้
10. เพิ่มอัตราดรอป Creature จากดันเจี้ยน +15%
11. โอกาส Final Blow 100%
12. เพิ่มรางวัลจากการชนะ PvP +10%

พิเศษ : สามารถรับ Nature Necklace ซึ่งเป็นอุปกรณ์เครื่องประดับ ขั้น Legend ระดับ 4 ดาว ได้ 1 ชิ้น

 

วิธีการตรวจสอบระดับ VIP 

1. เมื่ออยู่ที่หน้าหลัก ให้กดที่ปุ่ม VIP ดังรูปได้ทันที

2. เมื่อเข้ามาแล้วจะพบหน้าต่างข้อมูล VIP สามารถเลื่อนดูข้อมูล VIP ขั้นต่างๆ และกดรับรางวัลพิเศษได้จากหน้าต่างนี้