หน้าแรก ข่าวสาร กิจกรรม โปรโมชั่น คู่มือเกม

แนะนำระบบ Achievement

 

     ระบบ Achievement เป็นระบบที่มอบภารกิจให้แก่ซัมมอนเนอร์ทุกคนได้ทำ โดยแต่ภารกิจจะมีความยากและง่ายแตกต่างกันไป หากทำสำเร็จ ก็จะมีของรางวัลเป็น Ruby มอบให้แก่ทุกคนทันที มาดูรายละเอียดกันเลย

เงื่อนไข

- หากทำภารกิจใดสำเร็จไปแล้ว จะไม่สามารถกลับไปทำได้อีกครั้ง

- หากรับรางวัลไปแล้ว ไม่สามารถรับได้อีก

วิธีการตรวจสอบภารกิจ และรับรางวัล

1. เมื่ออยู่ที่หน้าหลัก ให้กดที่ปุ่มเมนู

2. กดเข้าไปที่ปุ่มความสำเร็จ เพื่อเข้าสู่หน้าต่าง Achievement 

4. เมื่อเข้ามาแล้วจะพบกับหน้าต่างดังรูป ซึ่งแบ่งตามหัวข้อได้ดังนี้

     1. ชื่อ และรายละเอียดของภารกิจ
     2. ปุ่มรับรางวัล หลังจากทำภารกิจสำเร็จ ปุ่มรับรางวัลจะสามารถกดรับได้
     3. กดเพื่อเข้าสู่หน้าต่างช่วยเหลือสำหรับระบบ Achievement