หน้าแรก ข่าวสาร กิจกรรม โปรโมชั่น คู่มือเกม

เมนูจัดการเพื่อน

 

     ใน Creatures นั้น เมนูจัดการเพื่อน นอกจากจะเอาไว้เพิ่มเพื่อน ลบเพื่อน ยังสามารถท้าเพื่อน PvP แบบ Real Time ได้อีกด้วย มาดูรายละเอียดกันดีกว่า

 

1. เมื่ออยู่หน้าหลัก กดที่ปุ่มเมนูได้เลย

2. กดที่ปุ่มเพื่อน เพื่อเข้าสู่หน้าต่างจัดการเพื่อน

3. เมื่อเข้ามาแล้วจะพบกับรายชื่อเพื่อนก่อนเลยเป็นอันดับแรก โดยแบ่งตามหัวข้อได้ดังนี้

     1. กดส่งของขวัญให้เพื่อนทั้งหมดในรายชื่อเพื่อนทันที
     2. กดเพื่อเลือกลบรายชื่อเพื่อนที่เรามี
     3. กดเพื่อส่งของขวัญรายคน
     4. กดเพื่อชวนเพื่อนที่กำลังออนไลน์อยู่มา PvP กันแบบ Real-Time
     5. กดที่ปุ่มแว่นขยาย สามารถดูข้อมูลของเพื่อนแต่ละคนได้ทันที

4. เมื่อกดมาที่แท็บค้นหาเพื่อน จะแบ่งหมวดหมู่ได้ดังนี้

     1. ใส่ชื่อคนที่ต้องการค้นหาเพื่อทำการเพิ่มเพื่อนได้ที่ช่องนี้ จากนั้นกดค้นหาด้านข้าง (ปุ่มแว่นขยายสีฟ้า)
     2. กดเพื่อยืนคำขอเพิ่มเพื่อนกับผู้เล่นคนดังกล่าว
     3. กดที่ปุ่มแว่นขยาย สามารถดูข้อมูลของเพื่อนแต่ละคนได้ทันที

5. มาที่แท็บคำร้องขอจากเพื่อน จะพบปุ่มต่างๆ ที่แบ่งหัวข้อได้ดังนี้

     1. กดเพื่อปฏิเสธคำขอร้องเพื่อนที่ส่งมาหาคุณทั้งหมด
     2. กดยอมรับคำขอร้องเป็นเพื่อนที่ส่งมาหาคุณ
     3. ปฏิเสธคำขอร้องเป็นเพื่อนที่ส่งมาหาคุณ
     4. กดที่ปุ่มแว่นขยาย สามารถดูข้อมูลของเพื่อนแต่ละคนได้ทันที

6. ถึงแท็บสุดท้ายกันแล้ว กับแท็บส่งคำขอเป็นเพื่อน แท็บนี้จะรวบรวมรายชื่อผู้เล่นที่เรายื่นคำขอร้องเป็นเพื่อนไปให้ แต่ยังไม่ได้รับการตอบรับ โดยจะแบ่งหัวข้อได้ดังนี้

     1. ยกเลิกคำขอร้องเป็นเพื่อนทั้งหมด
     2. ยกเลิกคำขอร้องเป็นเพื่อนแบบรายคน
     3. กดที่ปุ่มแว่นขยาย สามารถดูข้อมูลของเพื่อนแต่ละคนได้ทันที