หน้าแรก ข่าวสาร กิจกรรม โปรโมชั่น คู่มือเกม

ประกาศ PvP Season 2

     ประกาศเปิดกำหนดการ PvP Season ประจำเดือนพฤศจิกายน อย่างเป็นทางการ เตรียมตัวไต่อันดับเพื่อรับของรางวัลในตอนจบ Season กันได้เลย โดยกำหนดการเปิด Season ใหม่ของ PvP Arena รอบสุดท้ายของเดือนตุลาคมคือ วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 นั่นเอง !

เงื่อนไขต่างๆ

- ระยะเวลาในแต่ละ Season จะเท่ากับ 1 สัปดาห์ (7 วัน) ตามเวลาในประเทศไทย

- ระบบจะทำการนับคะแนนในแต่ละ Season ในวันสุดท้ายของ Season นั้นๆ จนถึงเวลา 10:59 น. และจะเริ่มต้น Season ใหม่ทันทีเวลา 12:00 น. ในวันเดียวกัน 

- ในช่วงเวลาหลังปิดซีซั่น (เวลา 11:00 น. ถึง 11:59 น.) หากผู้เล่นเข้าเล่นโหมด PvP Arena ระบบจะไม่นำคะแนนที่ได้รับมาคำนวณเพื่อรับรางวัลหลังจบ Season ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตาม โปรดระวัง (เช่น วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 จะทำการปิด Season 1 ในเวลา 11:00 น. ถึง 11:59 น. ถ้าคุณเข้าไปเล่นในโหมด PvP Arena คะแนนที่ทำได้ในช่วงเวลานี้ จะไม่นำไปคำนวนใดๆ ในทุกกรณี)

- หากเกิดเหตุสุดวิสัย ทำให้เวลาในการเริ่มต้น Season ต้องถูกเลื่อนออกไป ในวันที่ทำการปิด Season นั้นๆ จะยังคงนับคะแนนจนถึงเวลา 10:59 น. เหมือนเดิม ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม

- Ladder Point จะทำการคำนวนใหม่ทุกๆ ครั้งในการเริ่มซีซั่นใหม่ให้เหมาะสมโดยระบบ

- ของรางวัลจะแจกให้ผู้เล่นโดยคำนวนตาม Ranking จริงๆ โดยจะจัดส่งให้ทางจดหมายในช่วงจบซีซั่น

 

กำหนดการ Season ในเดือนพฤศจิกายน

- Season 2 : เริ่มวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 12:00 น. และปิด Season ในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:00

- Season 3 : เริ่มวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12:00 น. และปิด Season ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:00

- Season 4 : เริ่มวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12:00 น. และปิด Season ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:00

- Season 5 : เริ่มวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12:00 น. และปิด Season ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:00

 

รายละเอียดของรางวัล :

- Bronze III : CP x50 / 2 Star Equipment Summon Stone x1 / Gold x10,000 / Ruby x10

- Bronze II : CP x75 / 2 Star Equipment Summon Stone x1 / Gold x15,000 / Ruby x20

- Bronze I : CP x100 / 2 Star Equipment Summon Stone x1 / Gold x20,000 / Ruby x50

- Silver III : CP x125 / 3 Star Equipment Summon Stone x1 / Gold x25,000 / Ruby x100

- Silver II : CP x150 / 3 Star Equipment Summon Stone x1 / Gold x30,000 / Ruby x120

- Silver I : CP x175 / 3 Star Equipment Summon Stone x1 / Gold x35,000 / Ruby x150

- Gold III : CP x200 / 3 Star Equipment Summon Stone x1 / Gold x40,000 / Ruby x200

- Gold II : CP x225 / 3 Star Equipment Summon Stone x1 / Gold x45,000 / Ruby x220

- Gold I : CP x250 / 3 Star Equipment Summon Stone x1 / Gold x50,000 / Ruby x250

- Platinum III : CP x275 / 4 Star Equipment Summon Stone x1 / Gold x55,000 / Ruby x300

- Platinum II : CP x300 / 4 Star Equipment Summon Stone x1 / Gold x60,000 / Ruby x320

- Platinum I : CP x325 / 4 Star Equipment Summon Stone x1 / Gold x65,000 / Ruby x350

- Diamond III : CP x350 / 5 Star Equipment Summon Stone x1 / Gold x70,000 / Ruby x400

- Diamond II : CP x375 / 5 Star Equipment Summon Stone x1 / Gold x80,000 / Ruby x420

- Diamond I : CP x400 / 5 Star Equipment Summon Stone x1 / Gold x90,000 / Ruby x450

- Master : CP x500 / 6 Star Equipment Summon Stone x1 / Gold x100,000 / Ruby x500

 

ทีมงาน Creatures Thailand