สินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan

สินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan
เงื่อนไขของข้อเสนอ วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 5,000 - 2,000,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย 28% ต่อปี
เงินเดือน 9000 บาทกว่า
ระยะเวลา 1-60 เดือน
อายุ 20-60 ปี
สมัครเลย

รายละเอียดสินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan

สินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan สมัครง่ายไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน บอกความต้องการของคุณ อยากผ่อนเท่าใด อยากชำระรายเดือนวันใด รู้ผลอนุมัติเร็วไม่ต้องรอนาน

• วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 5,000 – 2,000,000 บาท

• ผ่อนชำระได้สูงสุดไม่เกิน 60 งวด สำหรับรายเดือน หรือ 130 งวดสำหรับรายสองสัปดาห์

• ชำระคืนธนาคารเป็นงวดรายเดือน หรือรายสองสัปดาห์

• คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

ค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan

ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

วงเงินสินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan

จำนวนเงินกู้ยืมทั้งหมด: วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และไม่เกิน 2,000,000 บาท, อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่างร้อยละ 10 ถึง ร้อยละ 28.00 ต่อปี

คุณสมบัติผู้สมัครขอสินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan

• เป็นลูกค้าปัจจุบันของทางธนาคารไทยพาณิชย์

• ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น

• ผู้สมัครมีอายุระหว่าง 20 – 60 ปี

• รายได้เฉลี่ยต่อเดือนขั้นต่ำของผู้สมัคร: 10,000 บาท

• ไม่มีสินเชื่อที่อยู่ระหว่างการดำเนินการสมัคร (เฉพาะสินเชื่อบุคคล Your Loan เท่านั้น)

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

ยืมเงินทางมือถือ แหล้งกู้เงินผ่านแอฟ เหมาะกับการกู้
4000 บาท - 5000 บาท
เงินเดือน 5000 บาทกว่า
อัตราดอกเบี้ย จาก ไม่กำหนดดอกเบี้ย
ระยะเวลา ถึง 1-60 เดือน
อายุ 20-60 ปี
บัตรกดเงินสดเฟริสช้อย วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 5,000 - 500,000 บาท
เงินเดือน 8000 บาทกว่า
อัตราดอกเบี้ย จาก จาก 6% ต่อปี
ระยะเวลา ถึง 1-60 เดือน
อายุ 20-65 ปี
สินเชื่อยูโอบี วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 10,000 - 500,000 บาท
เงินเดือน 9000 บาทกว่า
อัตราดอกเบี้ย จาก จาก 18% ต่อปี
ระยะเวลา ถึง 1-48 เดือน
อายุ 20-55 ปี
บัตรเครดิต citibank วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 30,000 - 200,000 บาท
เงินเดือน 15000 บาทกว่า
อัตราดอกเบี้ย จาก จาก 18% ต่อปี
ระยะเวลา ถึง 1-48 เดือน
อายุ 20-60 ปี