บัตรเครดิต ไทยพาณิชย์

บัตรเครดิต ไทยพาณิชย์
เงื่อนไขของข้อเสนอ วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 20,000 - 2,500,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย จาก 12% ต่อปี
เงินเดือน 12000 บาทกว่า
ระยะเวลา 1-84 เดือน
อายุ 20-72 ปี
สมัครเลย

บัตรเครดิต ไทยพาณิชย์ มีสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

ในยุคที่มีแต่การแข่งขันผู้คนต่างหาสิ่งที่มาเติมเต็มให้กับตัวเอง มีความต้องการ ต้องใช้ จนหันไปหาบัตรเครดิตแต่การที่จะสมัครบัตรเครดิตได้ มันก็มีรายละเอียดพื้นฐานที่ทุกคนต้องรู้กันคือ ฐานเงินเดือนเพราะการสมัครบัตรเครดิตได้ จะต้องมีฐานเงินเดือนที่สามารถนำไปชำระหนี้ได้ อย่างเช่น บัตรเครดิต ไทยพาณิชย์โดยจะอยู่ในเครือของธนาคารไทยพาณิชย์ จะมีการแบ่งฐานเงินเดือนเพื่อบอกประเภทของบัตรที่คุณกำลังถืออยู่ หากคุณสังเกตุบัตรเครดิต ไทยพาณิชย์ดู คุณก็จะเห็นถึงความแตกต่างของบัตรแล้ว

สิทธิประโยชน์ของผู้สมัครบัตรเครดิต ไทยพาณิชย์

 • รับคะแนนสะสม 3 เท่า เมื่อคุณได้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ไทยพาณิชย์ครบทุก 25 บาทเมื่อซื้อสินค้าและบริการต่างๆยกเว้นช่องทางออนไลน์หรือจะกู้เงินผ่านแอป
 • ได้รับความคุ้มครองการเดินทางเมื่อคุณเดินทางไปต่างประเทศ โดยจะคุ้มครองวงเงินสูงสุด 4,500,000 บาทสำหรับเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ
 • มีบริการเลขาส่วนตัวให้คุณตลอด 24 ชั่วโมงหากคุณมีข้อสงสัยสามารถโทรมาสอบถามได้เลย
 • ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ประเภทของบัตรเครดิต ไทยพาณิชย์

จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 ประเภทโดยประกอบด้วย

 • กลุ่มบัตรเครดิต ไทยพาณิชย์ประเภท Classic สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีฐานเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาท การอนุมัติวงเงินในบัตรเครดิตจะอยู่ที่ 1 – 1.5 เท่า ของรายได้ลูกค้าแต่ละคน
 • กลุ่มบัตรเครดิต ไทยพาณิชย์ประเภท Gold สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีฐานเงินเดือน 20,000 บาท การอนุมัติวงเงินในบัตรเครดิตจะอยู่ที่ 1 – 2 เท่า ของรายได้ลูกค้าแต่ละคน
 • กลุ่มบัตรเครดิต ไทยพาณิชย์ประเภท Platinum สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีฐานเงินเดือน 30,000 บาท การอนุมัติวงเงินในบัตรเครดิตจะอยู่ที่ 1.5 – 3 เท่า ของรายได้ลูกค้าแต่ละคน
 • กลุ่มบัตรเครดิต ไทยพาณิชย์ประเภทเหนือกว่า Platinum สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีฐานเงินเดือนจำนวนสูงมาก การอนุมัติวงเงินในบัตรเครดิตจะอยู่ที่ 5 เท่าของรายได้ลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัครบัตรเครดิต ไทยพาณิชย์

ผู้สมัครบัตรเสริม

จะต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป หากอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์จะต้องใช้เป็นบัตรเสริมบิดาและมารดาเท่านั้น

เอกสารในการสมัครบัตรเครดิต ไทยพาณิชย์

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ, ข้าราชการ, รัฐวิสาหกิจ

 • สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาบัตรข้าราชการ, สำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ
 • สลิปเงินเดือนหรือใบแจ้งยอดเงินเดือนที่ทางบริษัทได้ออกให้
 • ใบสำหรับแจ้งยอดเงินฝาก 3-6 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินเดือนของสถาบันการเงินย้อนหลัง 3-6 เดือน

สำหรับเจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบทะเบียนการค้า/ห้างหุ้นส่วนจากกระทรวงพาณิชย์
 • สำเนาบัญชีเงินเดือนของสถาบันการเงินย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารในการสมัครบัตรเสริมของธนาคารไทยพาณิชย์

 • สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาบัตรข้าราชการ, สำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาบัตรประชาชนบัตรหลักของธนาคารไทยพาณิชย์

สำหรับใครที่สนใจจะสมัครบัตรเครดิต ไทยพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นประเภท Classic, Gold, Platinum สามารถทำการสมัครได้เลยค่ะหรือต้องการกดบัตรเงินสด โดยสามารถกับธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

สินเชื่อยูโอบี วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 10,000 - 500,000 บาท
เงินเดือน 9000 บาทกว่า
อัตราดอกเบี้ย จาก จาก 18% ต่อปี
ระยะเวลา ถึง 1-48 เดือน
อายุ 20-55 ปี
ทีเอ็มบี เรดดี้แคช สินเชื่อ โควิด19 วงเงินอนุมัติระหว่าง
30,000 -1,000,000 บาท
เงินเดือน 15000 บาทกว่า
อัตราดอกเบี้ย จาก 28% ต่อปี
ระยะเวลา ถึง 12-60 เดือน
อายุ 20-60 ปี
บัตรกดเงินสดอิออน วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 10,000 - 300,000 บาท
เงินเดือน 9000 บาทกว่า
อัตราดอกเบี้ย จาก จาก 12% ต่อปี
ระยะเวลา ถึง 1-48 เดือน
อายุ 20-70 ปี
Interpreter.in.th แหล่งเงินด่วน แหล่งเงินด่วนออนไลน์ เหมาะกับการกู้
500 ด่วน - 1000 ด่วนบาท
เงินเดือน 8000 บาทกว่า
อัตราดอกเบี้ย จาก ไม่กำหนดดอกเบี้ย
ระยะเวลา ถึง 1-60 เดือน
อายุ 20-80 ปี